Zakończone prace dyplomowe

Rok Autor Typ Tytuł
2023Mateusz WróbeldoktorskaMonowarstwy typu SAM dla elektroniki molekularnej i organicznej: wpływ grupy wiążącej na stabilność termiczną i przewodnictwo elektryczne.
2023Anna KrzykawskadoktorskaOptymalizacja struktury i stabilności monowarstw organicznych z karboksylową grupą wiążącą
2022Magdalena GiergieldoktorskaBadanie komórek śródbłonka za pomocą mikroskopii sił atomowych
2022Łukasz BodekdoktorskaAdsorpcja barwników organicznych na powierzchniach rutylu i anatazu
2022Tomasz ŻabadoktorskaStruktura i Przewodność Elektryczna Nanostruktur Organicznych typu SAM
2021Michał KańskidoktorskaOpracowanie pola siłowego typu ReaxFF do symulacji procesu rozpylania materiałów organicznych.
2021Mikołaj GołuńskidoktorskaBadanie emisji materiału organicznego z zawieszonego podkładu grafenowego przy użyciu bombardowania pociskami klastrowymi o energiach keV-owych
2020Dawid MaciążekdoktorskaBadanie efektów morfologicznych podczas bombardowania powierzchni atomami oraz klastrami o energiach keV-owych
2020Sebastian KusykmagisterskaZbadanie możliwości zastosowania pocisków Ar2000 do określenia chropowatości powierzchni Ag 111
2020Pavlo KryshtalmagisterskaZbadanie procesu rozpylania dwuwymiarowych materiałów wykonanych z heksagonalnego azotku boru pociskami C60
2020Daria CegiełkamagisterskaAnaliza monowarstw SAM na bazie alifatycznych kwasów karboksylowych i fosfonowych na podłożu aluminium
2019Jakub OssowskidoktorskaBadanie interfejsu molekuła-metal za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych
2019Irena IzydorczykmagisterskaCharakteryzacja nanowstążek grafenowych metodami skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej
2019Rafal ZuzakdoktorskaBadanie właściwości fizycznych nanostruktur organicznych wytwarzanych bezpośrednio na powierzchniach kryształów
2018Marta PietrzaklicencjackaWpływ ładunków chwilowych na perforacje warstw grafenu pociskiem C60
2018Oliwia CzarnikmagisterskaObrazowanie i spektroskopia sił komórek śródbłonka zatok wątroby
2017Grzegorz PałkamagisterskaZbadanie procesów fizykochemicznych prowadzących do fragmentacji molekuł organicznych w krysztale beta-karotenu bombardowanego pociskami C60 i i Ar872
2017Sebastian KusyklicencjackaZbadanie procesów fizykochemicznych prowadzących do fragmentacji molekuł organicznych w krysztale beta-karotenu bombardowanego pociskami C60 i i Ar872
2017Paweł WiśniewskimagisterskaWpływ krzywizny powierzchni nanostruktur na efektywność procesu rozpylania pociskami C60
2017Mateusz WojtaszekdoktorskaTransport elektronowy jedno i dwuwymiarowych nanostruktur na powierzchni półprzewodników
2017Karolina SzafrańskamagisterskaBadanie zmian w strukturze fenestracji i właściwościach nanomechanicznych komórek śródbłonka zatok wątroby wywołanych oddziaływaniem z toksynami i lekami
2016Karolina KarwatmagisterskaObrazowanie i pomiary spektroskopowe komórek śródbłonka zwierzęcego w kontekście zastosowań diagnostycznych
2016Łukasz BodekmagisterskaAdsorpcja porfiryn na powierzchni rutylu TiO2 (110)-(1x1): Badania STM
2016Karolina SzafrańskalicencjackaBadanie morfologii komórek śródbłonka zatok wątroby przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnej
2016Dawid KabałamagisterskaObrazowanie molekuł na powierzchni materiałów nieprzewodzących technikami SPM
2015Paweł WiśniewskilicencjackaObliczenia struktury elektronowej tlenków tytanu
2015Michał KańskimagisterskaModelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C60
2014Maksymilian MłyneklicencjackaZbadanie wpływu parametrów wiązki klasterowej oraz właściwości powierzchni na efektywność rozpylania metali szlachetnych
2014Łukasz BodeklicencjackaBadanie cienkich warstw grafitu otrzymanych metodą eksfoliacji
2014Marek KolmerdoktorskaNanoskopowe układy logiczne na powierzchni półprzewodników
2014Amir ZebaridoktorskaEngineering Nanostructures on Semiconducting Surfaces
2013Dawid MaciążeklicencjackaZbadanie procesów towarzyszących litografii jonowej samoorganizującej się warstwy organicznej BP3S/Au(111) wiązkami Bi i C60
2013Michał KańskilicencjackaObrazowanie powierzchni TiO2 metodą mikroskopii bliskich oddziańywań
2013Maciej DendzikmagisterskaProjekt i optymalizacja złącza molekularnego o dużej powierzchni do pomiarów przewodnictwa samoorganizujących się monowarstw organicznych (SAM)
2013Dominika GnateklicencjackaBadanie stabilności monowarstw antracenotiolu i antracenoselenolu na powierzchniach Au(111) i Ag(111)
2013Agnieszka KołodziejczykdoktorskaDiagnostyka dysfunkcji śrśdbłonka w chorobach cywilizacyjnych oraz skuteczności innowacyjnych leków o działaniu śródbłonkowym przy pomocy mikroskopii i spektroskopii sił atomowych
2013Jacek SzczerbińskimagisterskaPulse-pressure dependent nanomechanics of vascular endothelium
2012Grzegorz PałkalicencjackaBadanie procesów fizycznych towarzyszących uderzeniu argonowego pocisku klasterowego w powierzchnię Ag(111)
2012Robert ParuchdoktorskaModelowanie profilowania głębokościowego kryształów wiązką pocisków C60 i i Au3
2012Katarzyna MałekmagisterskaWstępne badania oddziaływań mechanicznych w procesie fałdowania białka I27
2012Dawid TotondoktorskaDensity functional theory study of adsorption and self-assembly of organic molecules on the indium-rich InSb(001) surface
2012Dawid KabałalicencjackaSpektroskopia ramanowska warstw molekularnych z wykorzystaniem nanostruktur powierzchniowych
2011Agnieszka NoworolskalicencjackaBadania mikroskopowe i spektroskopowe samoorganizujących się monowarstw organicznych
2011Jakub FitaslicencjackaMikroskopia sił atomowych powierzchni metali modyfikowanych wiązką jonów.
2011Agnieszka MiśkiewiczlicencjackaNanotechnologia w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych
2011Dorota TarnawskalicencjackaBadanie potencjału powierzchniowego fibroblastów i płucnych komórek nowotworowych za pomocą Kelwinowskiej Mikroskopii Sił
2011Jacek SzczerbińskilicencjackaCharakteryzacja wiązania w układzie białko-lek metodą spektroskopii sił atomowych: wstępne wyniki.
2011Dominik WranalicencjackaPowierzchnia Ge(001): czysta, uwodorniona oraz Au/Ge(001) zbadana przy pomocy skaningowej mikroskopii tunelowej
2011Maciej DendziklicencjackaWysoko-rozdzielcza analiza samoorganizujących się monowarstw na powierzchni Au(111) przy użyciu STM
2011Jakub OssowskilicencjackaOdbiciowa spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni dla samoorganizujących się monowarstw organicznych osadzonych na powierzchni Au (111)
2010Mateusz WojtaszekmagisterskaBadanie tarcia na modyfikowanych powierzchniach półprzewodników i izolatorów.
2010Grzegorz BrzezinkamagisterskaCharakteryzacja nanostruktur biologicznych przy pomocy mikroskopii sił atomowych i mikroskopii optycznej
2010Marek KolmermagisterskaSynteza i charakteryzacja nanostruktur metalicznych na powierzchni rutylu.
2009Bartłomiej CzerwińskidoktorskaRozpylanie cienkich warstw organicznych pociskami C60 - modelowanie komputerowe
2009Katarzyna MaksymowmagisterskaOtrzymywanie nanostruktur na podłożu półprzewodnikowym metodą nanolitografii ostrzem AFM
2008Przemysław OprychałmagisterskaBadanie właściwości mechanicznych kryształu KBr w nanoskali
2008Robert ParuchmagisterskaModelowanie komputerowe procesu rozpylania warstwy kwasu arachidowego pociskiem C60
2008Raza SaeddoktorskaNanometr-Scale Pattering of AIII-BV Semiconductor and Alcali Halide Surfaces by Low Energy Ion Bombardment"
2008Agnieszka SzpakmagisterskaZastosowanie druku mikrokontaktowego do powierzchniowo selektywnego formowania warstwowych struktur metaloorganicznych
2006Kamil StachuramagisterskaBadanie procesów fizycznych towarzyszących uderzeniu argonowego pocisku klasterowego w powierzchnię Ag(111)
2006Szymon GodlewskimagisterskaObrazowanie molekuł organicznych PTCDA na powierzchni InSb (001) c(8x2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego w warunkach ultrawysokiej próżni
2006Izabela OzgamagisterskaBadanie adhezji fibroplastów do biomateriałów biodegradowalnych metodą mikroskopii sił atomowych w warunkach in vitro
2006Grzegorz GorylmagisterskaObrazowanie rekonstrukcji oraz fal gęstości ładunku na powierzchni InSb(001) c(8x2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach ultrawysokiej próżni
2005Łukasz RzeźnikdoktorskaModelowanie komputerowe mechanizmu erozji warstw organicznych wywołanej strumieniem klasterów o niewielkich prędkościach zbudowanych z atomów gazów szlachetnych
2005Łukasz RzeźnikmagisterskaZbadanie mechanizmu rozpylania klasterów z powierzchni zestalonego argonu
2005Ewa GrzelczakmagisterskaModyfikacja i rozpylanie powierzchni kryształu RbI przy pomocy wiązki jonowej
2005Roksana KudziamagisterskaWyznaczanie sił wiązania kompleksów typu antygen - przeciwciało dla antygenów negatywnych i modyfikowanych chemicznie