Theses completed

Year Author Type Title
2023Mateusz WróbelPhDSAM monolayers for molecular and organic electronics: influence of the binding group on thermal stability and electrical conductivity.
2023Anna KrzykawskaPhDOptimization of the structure and stability of organic monolayers with a carboxyl bonding group
2022Magdalena GiergielPhDThe study of endothelial cells by means of atomic force microscopy
2022Łukasz BodekPhDAdsorption of organic dyes on rutile and anatase surfaces
2022Tomasz ŻabaPhDStructure and Electrical Conductivity of SAM Organic Nanostructures
2021Michał KańskiPhDDevelopment of the ReaxFF type force field to simulate the sputtering process of organic materials.
2021Mikołaj GołuńskiPhDStudy of the emission of organic material from a free-standing graphene substrate by keV cluster bombardment
2020Dawid MaciążekPhDBadanie efektów morfologicznych podczas bombardowania powierzchni atomami oraz klastrami o energiach keV-owych
2020Sebastian Kusykmaster'sZbadanie możliwości zastosowania pocisków Ar2000 do określenia chropowatości powierzchni Ag 111
2020Pavlo Kryshtalmaster'sZbadanie procesu rozpylania dwuwymiarowych materiałów wykonanych z heksagonalnego azotku boru pociskami C60
2020Daria Cegiełkamaster'sAnaliza monowarstw SAM na bazie alifatycznych kwasów karboksylowych i fosfonowych na podłożu aluminium
2019Jakub OssowskiPhDBadanie interfejsu molekuła-metal za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych
2019Irena Izydorczykmaster'sCharakteryzacja nanowstążek grafenowych metodami skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej
2019Rafal ZuzakPhDBadanie właściwości fizycznych nanostruktur organicznych wytwarzanych bezpośrednio na powierzchniach kryształów
2018Marta Pietrzakbachelor'sWpływ ładunków chwilowych na perforacje warstw grafenu pociskiem C60
2018Oliwia Czarnikmaster'sObrazowanie i spektroskopia sił komórek śródbłonka zatok wątroby
2017Grzegorz Pałkamaster'sZbadanie procesów fizykochemicznych prowadzących do fragmentacji molekuł organicznych w krysztale beta-karotenu bombardowanego pociskami C60 i i Ar872
2017Sebastian Kusykbachelor'sZbadanie procesów fizykochemicznych prowadzących do fragmentacji molekuł organicznych w krysztale beta-karotenu bombardowanego pociskami C60 i i Ar872
2017Paweł Wiśniewskimaster'sWpływ krzywizny powierzchni nanostruktur na efektywność procesu rozpylania pociskami C60
2017Mateusz WojtaszekPhDTransport elektronowy jedno i dwuwymiarowych nanostruktur na powierzchni półprzewodników
2017Karolina Szafrańskamaster'sBadanie zmian w strukturze fenestracji i właściwościach nanomechanicznych komórek śródbłonka zatok wątroby wywołanych oddziaływaniem z toksynami i lekami
2016Karolina Karwatmaster'sObrazowanie i pomiary spektroskopowe komórek śródbłonka zwierzęcego w kontekście zastosowań diagnostycznych
2016Łukasz Bodekmaster'sAdsorpcja porfiryn na powierzchni rutylu TiO2 (110)-(1x1): Badania STM
2016Karolina Szafrańskabachelor'sBadanie morfologii komórek śródbłonka zatok wątroby przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnej
2016Dawid Kabałamaster'sObrazowanie molekuł na powierzchni materiałów nieprzewodzących technikami SPM
2015Paweł Wiśniewskibachelor'sObliczenia struktury elektronowej tlenków tytanu
2015Michał Kańskimaster'sModelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C60
2014Maksymilian Młynekbachelor'sZbadanie wpływu parametrów wiązki klasterowej oraz właściwości powierzchni na efektywność rozpylania metali szlachetnych
2014Łukasz Bodekbachelor'sBadanie cienkich warstw grafitu otrzymanych metodą eksfoliacji
2014Marek KolmerPhDNanoskopowe układy logiczne na powierzchni półprzewodników
2014Amir ZebariPhDEngineering Nanostructures on Semiconducting Surfaces
2013Dawid Maciążekbachelor'sZbadanie procesów towarzyszących litografii jonowej samoorganizującej się warstwy organicznej BP3S/Au(111) wiązkami Bi i C60
2013Michał Kańskibachelor'sObrazowanie powierzchni TiO2 metodą mikroskopii bliskich oddziańywań
2013Maciej Dendzikmaster'sProjekt i optymalizacja złącza molekularnego o dużej powierzchni do pomiarów przewodnictwa samoorganizujących się monowarstw organicznych (SAM)
2013Dominika Gnatekbachelor'sBadanie stabilności monowarstw antracenotiolu i antracenoselenolu na powierzchniach Au(111) i Ag(111)
2013Agnieszka KołodziejczykPhDDiagnostyka dysfunkcji śrśdbłonka w chorobach cywilizacyjnych oraz skuteczności innowacyjnych leków o działaniu śródbłonkowym przy pomocy mikroskopii i spektroskopii sił atomowych
2013Jacek Szczerbińskimaster'sPulse-pressure dependent nanomechanics of vascular endothelium
2012Grzegorz Pałkabachelor'sBadanie procesów fizycznych towarzyszących uderzeniu argonowego pocisku klasterowego w powierzchnię Ag(111)
2012Robert ParuchPhDModelowanie profilowania głębokościowego kryształów wiązką pocisków C60 i i Au3
2012Katarzyna Małekmaster'sWstępne badania oddziaływań mechanicznych w procesie fałdowania białka I27
2012Dawid TotonPhDDensity functional theory study of adsorption and self-assembly of organic molecules on the indium-rich InSb(001) surface
2012Dawid Kabałabachelor'sSpektroskopia ramanowska warstw molekularnych z wykorzystaniem nanostruktur powierzchniowych
2011Agnieszka Noworolskabachelor'sBadania mikroskopowe i spektroskopowe samoorganizujących się monowarstw organicznych
2011Jakub Fitasbachelor'sMikroskopia sił atomowych powierzchni metali modyfikowanych wiązką jonów.
2011Agnieszka Miśkiewiczbachelor'sNanotechnologia w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych
2011Dorota Tarnawskabachelor'sBadanie potencjału powierzchniowego fibroblastów i płucnych komórek nowotworowych za pomocą Kelwinowskiej Mikroskopii Sił
2011Jacek Szczerbińskibachelor'sCharakteryzacja wiązania w układzie białko-lek metodą spektroskopii sił atomowych: wstępne wyniki.
2011Dominik Wranabachelor'sPowierzchnia Ge(001): czysta, uwodorniona oraz Au/Ge(001) zbadana przy pomocy skaningowej mikroskopii tunelowej
2011Maciej Dendzikbachelor'sWysoko-rozdzielcza analiza samoorganizujących się monowarstw na powierzchni Au(111) przy użyciu STM
2011Jakub Ossowskibachelor'sOdbiciowa spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni dla samoorganizujących się monowarstw organicznych osadzonych na powierzchni Au (111)
2010Mateusz Wojtaszekmaster'sBadanie tarcia na modyfikowanych powierzchniach półprzewodników i izolatorów.
2010Grzegorz Brzezinkamaster'sCharakteryzacja nanostruktur biologicznych przy pomocy mikroskopii sił atomowych i mikroskopii optycznej
2010Marek Kolmermaster'sSynteza i charakteryzacja nanostruktur metalicznych na powierzchni rutylu.
2009Bartłomiej CzerwińskiPhDRozpylanie cienkich warstw organicznych pociskami C60 - modelowanie komputerowe
2009Katarzyna Maksymowmaster'sOtrzymywanie nanostruktur na podłożu półprzewodnikowym metodą nanolitografii ostrzem AFM
2008Przemysław Oprychałmaster'sBadanie właściwości mechanicznych kryształu KBr w nanoskali
2008Robert Paruchmaster'sModelowanie komputerowe procesu rozpylania warstwy kwasu arachidowego pociskiem C60
2008Raza SaedPhDNanometr-Scale Pattering of AIII-BV Semiconductor and Alcali Halide Surfaces by Low Energy Ion Bombardment"
2008Agnieszka Szpakmaster'sZastosowanie druku mikrokontaktowego do powierzchniowo selektywnego formowania warstwowych struktur metaloorganicznych
2006Kamil Stachuramaster'sBadanie procesów fizycznych towarzyszących uderzeniu argonowego pocisku klasterowego w powierzchnię Ag(111)
2006Szymon Godlewskimaster'sObrazowanie molekuł organicznych PTCDA na powierzchni InSb (001) c(8x2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego w warunkach ultrawysokiej próżni
2006Izabela Ozgamaster'sBadanie adhezji fibroplastów do biomateriałów biodegradowalnych metodą mikroskopii sił atomowych w warunkach in vitro
2006Grzegorz Gorylmaster'sObrazowanie rekonstrukcji oraz fal gęstości ładunku na powierzchni InSb(001) c(8x2) przy pomocy niskotemperaturowego mikroskopu tunelowego pracującego w warunkach ultrawysokiej próżni
2005Łukasz RzeźnikPhDModelowanie komputerowe mechanizmu erozji warstw organicznych wywołanej strumieniem klasterów o niewielkich prędkościach zbudowanych z atomów gazów szlachetnych
2005Łukasz Rzeźnikmaster'sZbadanie mechanizmu rozpylania klasterów z powierzchni zestalonego argonu
2005Ewa Grzelczakmaster'sModyfikacja i rozpylanie powierzchni kryształu RbI przy pomocy wiązki jonowej
2005Roksana Kudziamaster'sWyznaczanie sił wiązania kompleksów typu antygen - przeciwciało dla antygenów negatywnych i modyfikowanych chemicznie