Cotygodniowe seminaria

Najbliższe seminarium
 • 18.01.2022 15:15
  mgr Patrycja Twardawa | IF UJ
  Improvements in analytical methods for microscopic data in selected applications
  Miejsce: MS Teams

Przyszłe seminaria
 • 25.01.2022 15:15
  mgr Agata Kubisiak | IF UJ
  TBD
  Miejsce: TEAMS platform
 • 01.03.2022 15:15
  Lutosława Mikowska | IF UJ
  TBD
  Miejsce: MS Teams

Przeszłe seminaria
Szukaj
 • 11.01.2022 15:15
  mgr Sara Seweryn | IF UJ
  Optimization of tip-enhanced Raman spectroscopy for probing the chemical structure of DNA/Optymalizacja spektroskopii Ramana wzmocnionej na ostrzu sondy skanującej (TERS) do badań struktury chemicznej DNA
  Miejsce: TEAMS platform