Cotygodniowe seminaria

Przeszłe seminaria
Szukaj
 • 14.06.2022 15:15
  Daria Cegiełka | IF UJ
  Wpływ rozpuszczalnika na strukturę i zwilżalność warstw SAM na aluminium
  Miejsce: B-1-02 + TEAMS platform
 • 07.06.2022 15:15
  Irena Izydorczyk | IF UJ
  Synteza antyaromatycznego analogu nonacenu na powierzchni
  Miejsce: B-1-02 + TEAMS platform
 • 31.05.2022 15:15
  Mateusz Wróbel | IF UJ
  Warstwy SAM na bazie ditiokarbaminianów
  Miejsce: B-1-02 + TEAMS platform
 • 24.05.2022 15:15
  Agata Kubisiak | IF UJ
  Wpływ białka szczytowego wirusa SARS-CoV-2 na śródbłonek naczyniowy - podsumowanie realizacji projektu Minigrant Talent Management w ramach POB Anthropocene
  Miejsce: B-1-02 + TEAMS platform
 • 17.05.2022 15:15
  Michał Czaja | IF UJ
  Spektroskopia Raman wzmocniona na ostrzu sondy w modzie skaningowej mikroskopii tunelowej (STM-TERS) – zasada działania i zastosowanie w badaniach nanostruktur biologicznych w cieczy
  Miejsce: TEAMS platform
 • 10.05.2022 15:15
  Sara Seweryn | IF UJ
  ERS research on tau protein aggregation/Wykorzystanie TERS do badań agregacji białka tau
  Miejsce: TEAMS platform
 • 12.04.2022 15:15
  Patrycja Twardawa | IF UJ
  Application of AFM in the studies of pulsating cells/Zastosowanie AFM w badaniach pulsujących komórek
  Miejsce: TEAMS platform
 • 25.01.2022 15:15
  mgr Agata Kubisiak | IF UJ
  Changes of cell's elasticity in response to Spike protein of SARS-CoV-2 virus - "mechanical model" of virus infection/Związek nanomechaniki komórek z przebiegiem infekcji wirusowej SARS-CoV-2
  Miejsce: TEAMS platform
 • 18.01.2022 15:15
  mgr Patrycja Twardawa | IF UJ
  Improvements in analytical methods for microscopic data in selected applications
  Miejsce: MS Teams
 • 11.01.2022 15:15
  mgr Sara Seweryn | IF UJ
  Optimization of tip-enhanced Raman spectroscopy for probing the chemical structure of DNA/Optymalizacja spektroskopii Ramana wzmocnionej na ostrzu sondy skanującej (TERS) do badań struktury chemicznej DNA
  Miejsce: TEAMS platform