Grupy badawcze

Biologiczne nanostruktury i nanomedycyna

Grupa wykorzystuje metody i narzędzia zaawansowanej nanotechnologii do badań struktur biologicznych w nanoskali. Uzyskane wyniki są używane do opracowywania nowych metod diagnostyki medycznej, farmakologicznego testowania leków, a także do lepszego zrozumienia podstawowych procesów odpowiedzialnych za postęp i leczenie wielu chorób cywilizacyjnych.


Komputerowe badanie powierzchni

Grupa wykorzystuje symulacje komputerowe do badania procesów powierzchniowych stymulowanych uderzeniami energetycznych pocisków w układach 3- i 2-wymiarowych.


Nanomechanika układów biologicznych

Właściwości nanomechaniczne komórek i tkanek są ściśle związane z ich funkcjami fizjologicznymi. W naszych badaniach skupiamy się na związku między właściwościami nanomechanicznymi komórek i tkanek a ich dysfunkcją występującą w przebiegu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia czy nowotwory.


Polaryzacja optyczna gazów szlachetnych

Głównym tematem badań w Laboratorium Optycznej Polaryzacji Gazów Szlachetnych jest wytwarzanie hyperpolaryzacji jądrowej (HP) w 3He i 129Xe do obrazowania ludzkich płuc.


Powierzchnie tlenków

Grupa prowadzi badania dotyczące morfologii powierzchni tlenkowych. W szczególności skupiamy się na strukturze cienkich warstw organicznych adsorbatów analizowanych w ultrawysokiej próżni.


Mikroskopia z sondą skanującą

W naszym laboratorium tworzymy nowe, czasami nieuchwytne nanostruktury atomowe i molekularne. Ich właściwości strukturalne i elektronowe są badane z dokładnością atomową za pomocą mikroskopii z sondą skanującą i powiązanych z nią technik.


Samoorganizujące się monowarstwy

Grupa bada możliwość kontrolowanego modyfikowania właściwości powierzchni poprzez depozycję cząsteczek tworzących samoorganizujące się monowarstwy (SAM).