Pani mgr inż. Oliwia Kowalska gosciem Zakładu

04.04.2024

Pani mgr inż. Oliwia Kowalska, doktorantka w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, rozpoczęła z dniem 4 kwietnia 2024 r. trzymiesięczną praktykę w grupie prof. Eweliny Lipiec.