Dr hab. Marta Targosz-Korecka profesorem UJ

26.10.2023

Nasza koleżanka, dr hab. Marta Targosz-Korecka, została wczoraj rekomendowana przez Radę Wydziału na stanowisko Profesora UJ.

Serdeczni gratulujemy !!!!!