Łukasz Bodek doktorem nauk fizycznych

19.01.2023

Wczoraj Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne nadała stopień doktora nauk fizycznych p. Łukaszowi Bodkowi.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!