Dr inż. Kamila Sofińska otrzymała grant NCN Sonata 17

25.05.2022

Dr inż. Kamila Sofińska otrzymała grant NCN Sonata 17 na projekt badawczy pt. "Śledzenie mechanizmu fibrylizacji białka tau przez nanospektroskopowe profilowanie agregacji zależnej od struktury". Serdecznie gratulujemy!!!