Grant Miniatura dla dr Dawida Lupy

30.11.2021

Dr Dawid Lupa otrzymał grant NCN Miniatura 5 na pilotażowy projekt badawczy pt.
Anizotropowe nanostruktury plazmoniczne na ostrzu sondy skanującej: nowi sprzymierzeńcy w badaniu agregacji amyloidów.

Serdecznie gratulujemy!!!