Doc. M. Targosz-Korecka nagrodzona za doskonałą działalność dydaktyczną

11.05.2021

Dziekan Wydziału FAIS wystąpiła do JM Rektora o nagrody za najlepiej prowadzone zajęcia dydaktyczne w ostatnim roku dla  3 nauczycieli akademickich. Kandydatów do nagród wyłoniono w oparciu o wnioski samorządów studenckich i ankiety studenckie. Jedną z nagrodzonych osób jest Doc. Marta Targosz-Korecka. Gratulujemy!