Patent for Dr. R. Zuzak, Sz. Godlewski and M. Kolmer

14.12.2020

Patent "Sposób podstawienia atomów halogenu atomami wodoru w podstawionych halogenem cząsteczkach związków aromatycznych" for Dr. R. Zuzak, Sz. Godlewski and M. Kolmer

more: https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Pat.236198?lng=pl