Award for Dr. Szymon Godlewski

08.01.2021

Dr. Szymon Godlewski received Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020

 Congratulations!

more: https://fais.uj.edu.pl/en_GB/wydzial/ogloszenia/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/146963593