Obrony prac doktorskich w grupie prof. Cyganika

02.11.2023
Pan Mateusz Wróbel obronił się 06.10.2023 temat pracy
Monowarstwy typu SAM dla elektroniki molekularnej i organicznej: wpływ grupy wiążącej na stabilność termiczną i przewodnictwo elektryczne.
Pani Anna Krzykawska obroniła się 08.09.2023 temat pracy
Optymalizacja struktury i stabilności monowarstw organicznych z karboksylową grupą wiążącą