Michał Kański otrzymał z wyróżnieniem stopień doktora nauk fizycznych

21.10.2021

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ nadała dzisiaj z wyróżnieniem stopień doktora p. Michałowi Kańskiegu. Serdecznie gratulujemu panu Doktorowi!!!!