Mikołaj Gołuński otrzymał stopień naukowy doktora nauk fizycznych

21.10.2021

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ nadała dzisiaj stopień doktora p. Mikołajowi Gołuńskiemu. Serdecznie gratulujemu panu Doktorowi!!!!